W dniu 05.12.2014 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Cechu w Krośnie przy ul. Piłsudskiego 14 odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji ( m.in. na opakowaniach) na temat żywności oraz zmian niektórych rozporządzeń i dyrektyw.

Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym szkoleniu, bardzo ważnym i  potrzebnym do prawidłowego wypełniania wymogów Rozporządzenia.

Dodatkowych informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia udziału – Biuro Cechu – tel. 13 43 214 35 ; 504 118 448.

© Copyright 2015 cechkrosno.pl