Ośrodek Szkoleniowy

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie

Piłsudskiego 14
38 – 400 Krosno
Woj. Podkarpackie

rzemioslo@cechkrosno.pl
013 43 214 35
504 118 448