Zostać Rzemieślnikiem

Kto może zostać uczestnikiem bezpłatnych szkoleń z cyklu “Zostań rzemieślnikiem” ?

Do kursów mogą przystąpić zarówno osoby bezrobotne, uczące się oraz pracujące, które ukończyły 18 rok życia (w tym osoby z niepełnosprawnością). Każde szkolenie trwa 120 h. Kursy prowadzone są w małych, 6 osobowych grupach.

Kluczowy wpływ na tematykę zajęć mają osoby biorące udział w konsulatacjach społecznych, w których odpowiadają w jakim zawodzie lub obszarze chcą się szkolić. Ankieta jest sposobem na zgłoszenie swojego zainteresowania oraz możliwością pozostawienia do siebie kontaktu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia formularza znajdującego się poniżej. 

ANKIETA DLA KANDYDATA DO SZKOLENIA – kliknij!

*Ankietowani którzy zostawią do siebie kontakt, najszybciej dowiedza się o naborze do szkolenia.

————————————

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji: 

Jeśli chcesz poczytać jak rozwija sie Krosno w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-lokalny/aktualnosci

Jeśli chcesz poczytać jak rozwijają sie inne miasta w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/program-rozwoj-lokalny