Historia cechu

Budynek Zgoda
sala Cechu

Niełatwa historia

Okres wojny, to ciemna karta o trudnej do odtworzenia historii budynku. Z nielicznych i niepopartych faktografią przekazów mieszkańców Krosna rysuje się niezbyt korzystny obraz tego, co było i działo się w tym budynku. Jego stan techniczny po opuszczeniu przez okupanta bardzo źle świadczył o użytkownikach i „gospodarzach”  z okresu wojny.

Bezpośrednio po wojnie Cech już nie mógł w budynku podjąć i kontynuować swojej statutowej działalności. Budynek „Zgoda”, na mocy ówczesnego prawa,  przejęty został na rzecz  Skarbu Państwa i na podstawie decyzji władz powiatu i województwa przekazany był do użytkowania  przez różne podmioty, np.: Fabrykę Obuwia, Szkołę Muzyczną, organizacje polityczne itd. Budynek był eksploatowany, ale nikt nie poczuwał się do jakiekolwiek dbałości o zachowanie jego właściwego stanu. Rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu, mimo usilnych starań o przywrócenie im budynku, niestety nie uzyskali nawet przyzwolenia na podjęcie działań zabezpieczających jego „materię”.

W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku ówczesne władze, (zapewne widząc, że budynek popada w coraz gorszy stan), podjęły decyzję o przekazaniu go Cechowi, czyli rzemieślnikom – członkom Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie. Niestety, rzemieślnikom nie zwrócono własności, a tylko przekazano grunt wraz z posadowionym na mim budynkiem „Zgoda” w użytkowanie wieczyste.

Muzeum Rzemiosła Krosno

Myślimy o przyszłości

hands-2847508__340
SAM_0170

Działania bardzo absorbujące wokół wyżej wspomnianego Projektu Cech prowadzi wspólnie z Muzeum Podkarpackim i Urzędem Miasta Krosna. Równolegle też Cech podjął współdziałania z Fundacją Bezpieczna Przystań i po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane są dwa projekty. Celem ich jest aktywizacja zawodowa oraz zdobycie zatrudnienia przez około 200 osób z terenu podregionu krośnieńskiego. Projekty dotyczą osób będących bez zatrudnienia i także niepełnosprawnych lub objętych pomocą społeczną. Celem jest, by uczestnicy Projektów – absolwenci szkoleń – prócz  nabycia rzemieślniczych lub innych umiejętności znaleźli zatrudnienie zgodnie z nabytymi umiejętnościami. Przedstawione powyżej przedsięwzięcia, tak bardzo istotne w życiu (nie tylko) rzemieślniczej społeczności, to jedynie wycinek z działań, które powinien realizować Cech, aby spełniać założenia Statutu. Zadań jest dużo więcej, ale o tym w kolejnym odcinku „cechowych spraw”.

                                                                                                              Marta Matelowska