Rejestracja w BDO tylko do 31.12! Sprawdź czy podlegasz obowiązkowi!

Rejestracja w BDO tylko do 31.12! Sprawdź czy podlegasz obowiązkowi!

Wobec pojawiających się pytań i wątpliwości przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wytwórcy odpadów innych niż komunalne będą mieli obowiązek zarejestrowania się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Przedsiębiorcy podlegający temu obowiązkowi  powinni zarejestrować się do 31.12.2019 r. we właściwym miejscowo urzędzie marszałkowskim.

 

W załączniku przedstawiamy do ew. wykorzystania formularz rejestracyjny oraz stosowne objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zawierające odpowiedzi  na niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem  przepisów o odpadach i obowiązku rejestracji w Rejestrze –BDO.

 

Formularz rejestracyjny można wypełnić online lub w postaci papierowej (w formie papierowej tylko do 31 grudnia 2019)  i przesłać do właściwego miejscowo z uwagi na siedzibę przedsiębiorstwa urzędu marszałkowskiego.

 

Tylko  niektóre rodzaje odpadów w określonych ilościach  zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a zatem i nie podlegają rejestracji w BDO (wymienione zostały w zał. rozporządzeniu  Ministra Środowiska z 12.12.2014r., Dz.U. z 2014r. poz.1974). Zwracamy jednak uwagę, że konkretny przedsiębiorca może być wytwórcą kilku rodzajów odpadów, w tym takich które nie podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencji i wówczas musi się zarejestrować  w ww. rejestrze i prowadzić ewidencję odpadów oraz składać sprawozdania o wytwarzanych odpadach.  Ustalenie tego obowiązku dla poszczególnego rodzaju działalności nie jest proste, w przypadku wątpliwości sugerujemy kontakt z urzędem wojewódzkim lub z ekspertem z zakresu gospodarki odpadami.

 

Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Biznes.gov.pl pod linkiem :

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

 

Także pod linkiem https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/  dostępny jest odnośny przewodnik.