Aktualności – Program Rozwoju Lokalnego w Cechu

Kto może zostać uczestnikiem bezpłatnych szkoleń z cyklu “Zostań rzemieślnikiem” ?

Do kursów mogą przystąpić zarówno osoby bezrobotne, uczące się oraz pracujące, które ukończyły 18 rok życia (w tym osoby z niepełnosprawnością). Każde szkolenie trwa 120 h. Kursy prowadzone są w małych, 6 osobowych grupach.

Kluczowy wpływ na tematykę zajęć mają osoby biorące udział w konsulatacjach społecznych, w których odpowiadają w jakim zawodzie lub obszarze chcą się szkolić. Ankieta jest sposobem na zgłoszenie swojego zainteresowania oraz możliwością pozostawienia do siebie kontaktu. Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia formularza znajdującego się poniżej. 

ANKIETA DLA KANDYDATA DO SZKOLENIA – kliknij!

*Ankietowani którzy zostawią do siebie kontakt, najszybciej dowiedza się o naborze do szkolenia.

————————————

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji: 

Jeśli chcesz poczytać jak rozwija sie Krosno w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-lokalny/aktualnosci

Jeśli chcesz poczytać jak rozwijają sie inne miasta w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/program-rozwoj-lokalny

Już niebawem u nas !

Zaglądnij do Cechu
Zostań rzemieślnikiem

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, poprzez które chcemy się dowiedzieć jakich rzemieślniczych warsztatów i szkoleń zawodowych oczekujecie. Opinie można wyrazić wypełniając formularz.

WYDARZENIA „Zaglądnij do Cechu”. Tutaj zostaw nam swoja opinię – https://forms.gle/K9MfEo4tZga1kHE77 

SZKOLENIA „Zostań Rzemieślnikiem”. Tutaj zostaw nam swoja opinię – https://forms.gle/UXVfACe4w6bvHqL46 

Rozwój dla Krosna ? Jesteśmy na tak !

Miasto

Mamy swój głos w zespole doradczym dla Prezydenta Krosna. W 25 osobowej Radzie Rozwoju Krosna, zasiadły aż dwie osoby z naszej organizacji. To starszy Cechu – Marek Kiełtyka oraz kierownik biura Cechu – Marta Urbanowicz – Matelowska.

Rada Rozwoju Krosna została powołana w maju 2020 r. Zgłoszono do niej osoby z różnych środowisk: społecznych, gospodarczych czy naukowych. Wybrani kandydaci to osoby posiadające autorytet społeczny, wykazujący wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w swoich dziedzinach. 

Rada Rozwoju powstała, aby zwiększyć partycypację społeczną w ważnych dla Krosna sprawach rozwojowych. Pierwszym działaniem rady  była praca przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Efektem tych konsultacji jest projekt, który został złożony i pozytywnie oceniony w naborze o dofinansowanie w ramach programu  „Rozwój Lokalny”

————————————

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji: 

Jeśli chcesz poczytać jak rozwija sie Krosno w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-lokalny/aktualnosci

Jeśli chcesz poczytać jak rozwijają sie inne miasta w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/program-rozwoj-lokalny

Grafiki – źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/

 

Program "Rozwój Lokalny" ! Co to takiego ?

Program „Rozwój Lokalny” to wsparcie w rozwoju małych i średnich miast, który ma się przyczynić do poprawy jakości środowiska, podwyższenia standardu życia mieszkańców, wsparcia przedsiębiorczości oraz zwiększenia efektywności administracji publicznej. 

Jako Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie znaleźliśmy się w gronie 12 partnerów wspierających miasto Krosno w projekcie pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu “Rozwój Lokalny”. 

Warto wspomnieć, że zaproszenie do udziału w programowym konkursie otrzymało 255 miast z całej Polski. Były to wybrane przez Polską Akademię Nauk ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Do rywalizacji przystąpiło 54 miasta a zwyciężyło 29.

Program „Rozwój Lokalny” jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się małe i średnie miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki. 

Celem programu jest zwiększanie poziomu jakości życia mieszkańców naszego kraju i promowanie dobrych praktyk. Oczekuję się, że korzyści wyniesione z programu wpłyną na pozytywną zmianę sposobu zarządzania miastami. Tym samym program „Rozwój Lokalny” i wdrażane w jego ramach projekty, będą stanowiły modele rozwoju dla małych i średnich miast.

W programie “Rozwój Lokalny” znajdują się realizacje infrastrukturalne jak również działania miękkie. Projekty obowiązkowo muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego czy instytucjonalnego. Mile widziane są realizacje w międzysektorowych partnerstwach. Stąd wziął się i nasz udział w krośnieńskim projekcie K+R+O+S+N+O, do którego zgłosiliśmy szereg przedsięwzięć w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, edukacji zawodowej oraz turystyki. Propozycje te, spotkały się z uznaniem i przyjęciem nas do grona partnerów.  

* Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to, te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

————————————

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji: 

Jeśli chcesz poczytać jak rozwija sie Krosno w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-lokalny/aktualnosci

Jeśli chcesz poczytać jak rozwijają sie inne miasta w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/program-rozwoj-lokalny

Grafiki – źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/