Aktualności – Program Rozwoju Lokalnego w Cechu

Kto może zostać uczestnikiem bezpłatnych szkoleń z cyklu “Zostań rzemieślnikiem” ?

Pakiet 16 szkoleń zawodowych w ramach projektu K+R+O+S+N+O, jest skierowany do dorosłych mieszkańców Krosna. W tym przedsięwzięciu poza miejscem zamieszkania, liczy się tylko jedno kryterium – motywacja. W tym działaniu, status na rynku pracy i wiek to nieistotne zmienne. Do szkoleń z cyklu „Zostań rzemieślnikiem” mogą przystąpić zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne, które ukończyły 18 rok życia. Zapraszamy ! 

————————————

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji: 

Jeśli chcesz poczytać jak rozwija sie Krosno w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-lokalny/aktualnosci

Jeśli chcesz poczytać jak rozwijają sie inne miasta w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/program-rozwoj-lokalny

Już niebawem u nas !

Zaglądnij do Cechu
Zostań rzemieślnikiem

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, poprzez które chcemy się dowiedzieć jakich rzemieślniczych warsztatów i szkoleń zawodowych oczekujecie. Opinie można wyrazić wypełniając formularz.

WYDARZENIA „Zaglądnij do Cechu”. Tutaj zostaw nam swoja opinię – https://forms.gle/K9MfEo4tZga1kHE77 

SZKOLENIA „Zostań Rzemieślnikiem”. Tutaj zostaw nam swoja opinię – https://forms.gle/UXVfACe4w6bvHqL46 

Rozwój dla Krosna ? Jesteśmy na tak !

Miasto

Mamy swój głos w zespole doradczym dla Prezydenta Krosna. W 25 osobowej Radzie Rozwoju Krosna, zasiadły aż dwie osoby z naszej organizacji. To starszy Cechu – Marek Kiełtyka oraz kierownik biura Cechu – Marta Urbanowicz – Matelowska.

Rada Rozwoju Krosna została powołana w maju 2020 r. Zgłoszono do niej osoby z różnych środowisk: społecznych, gospodarczych czy naukowych. Wybrani kandydaci to osoby posiadające autorytet społeczny, wykazujący wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w swoich dziedzinach. 

Rada Rozwoju powstała, aby zwiększyć partycypację społeczną w ważnych dla Krosna sprawach rozwojowych. Pierwszym działaniem rady  była praca przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Efektem tych konsultacji jest projekt, który został złożony i pozytywnie oceniony w naborze o dofinansowanie w ramach programu  „Rozwój Lokalny”

————————————

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji: 

Jeśli chcesz poczytać jak rozwija sie Krosno w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-lokalny/aktualnosci

Jeśli chcesz poczytać jak rozwijają sie inne miasta w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/program-rozwoj-lokalny

Grafiki – źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/

 

Program "Rozwój Lokalny" ! Co to takiego ?

Program „Rozwój Lokalny” to wsparcie w rozwoju małych i średnich miast, który ma się przyczynić do poprawy jakości środowiska, podwyższenia standardu życia mieszkańców, wsparcia przedsiębiorczości oraz zwiększenia efektywności administracji publicznej. 

Jako Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie znaleźliśmy się w gronie 12 partnerów wspierających miasto Krosno w projekcie pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu “Rozwój Lokalny”. 

Warto wspomnieć, że zaproszenie do udziału w programowym konkursie otrzymało 255 miast z całej Polski. Były to wybrane przez Polską Akademię Nauk ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Do rywalizacji przystąpiło 54 miasta a zwyciężyło 29.

Program „Rozwój Lokalny” jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się małe i średnie miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki. 

Celem programu jest zwiększanie poziomu jakości życia mieszkańców naszego kraju i promowanie dobrych praktyk. Oczekuję się, że korzyści wyniesione z programu wpłyną na pozytywną zmianę sposobu zarządzania miastami. Tym samym program „Rozwój Lokalny” i wdrażane w jego ramach projekty, będą stanowiły modele rozwoju dla małych i średnich miast.

W programie “Rozwój Lokalny” znajdują się realizacje infrastrukturalne jak również działania miękkie. Projekty obowiązkowo muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego czy instytucjonalnego. Mile widziane są realizacje w międzysektorowych partnerstwach. Stąd wziął się i nasz udział w krośnieńskim projekcie K+R+O+S+N+O, do którego zgłosiliśmy szereg przedsięwzięć w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, edukacji zawodowej oraz turystyki. Propozycje te, spotkały się z uznaniem i przyjęciem nas do grona partnerów.  

* Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to, te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

————————————

Projekt pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO” realizowany w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 15 328 498,86 PLN. Beneficjentem/ Partnerem Wiodącym jest Gmina Miasto Krosno. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców.

Więcej informacji: 

Jeśli chcesz poczytać jak rozwija sie Krosno w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.krosno.pl/dla-mieszkancow/rozwoj-lokalny/aktualnosci

Jeśli chcesz poczytać jak rozwijają sie inne miasta w ramach programu „Rozwój Lokalny” to tutaj: https://www.miasta.pl/kategorie-aktualnosci/program-rozwoj-lokalny

Grafiki – źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/