Zarząd

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie – kadencja 2017 – 2021.
Starszy Cechu- KIEŁTYKA Marek  starszy@cechkrosno.pl
Podstarszy Cechu- KORZEC Antoni  zarzad@cechkrosno.pl
Podstarszy Cechu- SAJDAK Wiesława  zarzad@cechkrosno.pl
Sekretarz Zarządu- REICH Małgorzata
Skarbnik Zarządu- KIJEK Anna
Członek Zarządu- GORCZYCA Jacek
Członek Zarządu – NYCZ Andrzej

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji –  NOWAK Grzegorz
Z-ca Przewodniczącego – ŚWIĄTEK Piotr
Sekretarz Komisji – PREJZNAR Paulina

Sąd Cechowy:
Przewodniczący – GAZDA Tadeusz
Z-ca Przewodniczącego – GINALSKI Jacek
Członek Sądu- LECH Piotr
-//– MURDZEK Jolanta
-//– ŚWIĄTEK Józef