Zarząd

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie – kadencja 2021-2025
Starszy Cechu- KIEŁTYKA Marek  starszy@cechkrosno.pl
Podstarszy Cechu- GORCZYCA Jacek  zarzad@cechkrosno.pl
Podstarszy Cechu- KIJEK Anna  zarzad@cechkrosno.pl
Sekretarz Zarządu- TOMKOWICZ Ewa
Skarbnik Zarządu- NYCZ Andrzej
Członek Zarządu- SKALMIERSKI Mariusz
Członek Zarządu – DEPTUCH Arkadiusz

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji –  NOWAK Grzegorz
Z-ca Przewodniczącego – ŚWIĄTEK Piotr
Sekretarz Komisji – PREJZNAR Paulina

Sąd Cechowy:
Przewodniczący Komisji –  TWARÓG – BOGACZ Joanna
Członek Sądu – LECH Piotr
Członek Sądu – ŚWIĄTEK Józef

Członek Sądu – GUZIK  Filip
Członek Sądu – KRUKIEREK Paweł