Dla Rzemieślników

Nauka zawodu w rzemiośle składa się z dwóch integralnych , równolegle realizowanych części:

– praktycznej – realizowanej w zakładach rzemieślniczych
– teoretycznej – realizowanej w szkole zawodowej