o PROJEKCIE

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno – zawodowe 56 osób (min 32 kobiet)  w wieku 18-64 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z opieki społecznej, kwalifikujących się do objęcia ich wsparciem lub będących osobami niepełnosprawnymi.