Szczeble po szczeblu

[box_header title=”Szczebel po szczeblu” type=”h2″ bottom_border=”1″ top_margin=”none” class=”align-left”]

Konkursy, turnieje, nadzieje, radość z sukcesu lub …. Żeby wziąć udział w „sprawdzianach” swojej wiedzy i umiejętności trzeba posiadać chęć do rywalizacji, której podstawą jest ambicja bycia najlepszym. Ambicja musi być mocno oparta na olbrzymiej wytrwałości w zdobywaniu i przyswajaniu wiedzy teoretycznej oraz cierpliwości, a czasami i wysiłku fizycznym przy wykonywaniu zadań praktycznych.

Mistrzostwo osiąga się po powtarzaniu poszczególnych etapów procesu twórczego tyle razy, aż uzyska się perfekcję i pewność bezbłędnej powtarzalności wykonania danego elementu.

Nie można pominąć bardzo ważnego udziału mistrza i nauczyciela w procesie przygotowania ucznia do zawodowej rywalizacji. Duże zaangażowanie mistrza i nauczyciela w proces szkolenia uczniów, doświadczenie pedagogiczne, własne umiejętności zawodowe i dydaktyczne sprzyjają rozwojowi ucznia tak pod względem umiejętności praktycznych, jak i dojrzałości psychomotorycznej. Dojrzałość decyduje o nieuleganiu stresom w ważnych chwilach, np. podczas wykonywania zadań konkursowych obserwowanych i ocenianych przez komisję, a także i przez rywali, podczas słownej prezentacji swojej pracy, wypowiadania się na tematy związane z zawodem itd.

Oprócz wyżej akcentowanego zaangażowania ucznia oraz mistrza-nauczyciela, do osiągnięcia sukcesów ważnymi są również predyspozycje, którymi mogą być np.: uzdolnienia artystyczne, wyobraźnia przestrzenna, intuicja (kojarzenie smaków) itp. Nie można również pominąć nieprzewidywalnego udziału czynników zupełnie niezależnych od uczestnika konkursowych zmagań. Zapewne czynnikiem takim czasami jest tzw. łut szczęścia, którego – jak życie pokazuje – częściej jest brak, niż nadmiar.

foto1

Dyplom najlepszego ucznia – piekarza w 2008 roku

Turnieje zawodowe to wieloetapowe zmagania się z wykonywaniem zadań o coraz to wyższym stopniu trudności, to wspinanie się szczebel po szczeblu ku najwyższemu poziomowi zawodowego mistrzostwa, to wytrwałe dążenie do zaspokojenia ambicji pokazania, że jest się najlepszym. Spełnienie tego celu nie może stanowić „zamknięcia” rozwoju zawodowego. Trzeba nadal pracować, aby nie utracić już osiągniętego zawodowego mistrzostwa.

W tradycyjnych turniejach dla uczniów, jako pierwsze odbywają sie eliminacje szkolne przed komisją szkolną. Łatwo? Chyba nie, bo już tutaj zaczyna się trema i rozbudza się motywacja do okazania się dobrym i zakwalifikowania do startu na wyższym szczeblu – do etapu wojewódzkiego. Kryteria kwalifikacyjne są wysokie; trzeba naprawdę dużo umieć i wiedzieć, aby nie tylko reprezentować szkołę, ale dawać świadectwo dobrej pracy dydaktycznej swojego mistrza i nauczycieli oraz godnie rywalizować z innymi uczestnikami turnieju na kolejnym etapie drogi do tytułu najlepszego ucznia w kraju.

Uczniowie rzemiosła piekarskiego z Krosna i okolic szkolą się w zakresie teorii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im ks. St. Szpetnara w Krośnie, a naukę zawodu odbywają w piekarniach, których właściciele (mistrzowie w zawodzie) zrzeszeni są w Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie. Aktualnie w ZSP Nr 2 w Krośnie jest 23 uczniów na kierunku piekarz, którzy uczą się rzemiosła w 15 piekarniach.

foto2Cztery pory roku w piekarskiej transkrypcji Piotra Niepokoja

 W województwie podkarpackim etap wojewódzki – międzyszkolny – Turnieju o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie PIEKARZ od wielu lat organizowany jest przez Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Reprezentanci krośnieńskiego rzemiosła rokrocznie biorą udział w tym etapie, a od 2003 roku zajmują w nim czołowe miejsca.

2003 styczeń – I miejsce Bęben Piotr, Piekarnia p. Sajdaków – Zręcin Nauczyciel – Elżbieta Jaracz
2005 styczeń – I miejsce Janas Paweł Piekarnia p. Krukierka – Krosno
II miejsce    Kolak Grzegorz Piekarnia ITV p. Banacha – Miejsce Piastowe – Nauczyciel – Elżbieta Jaracz
2006 styczeń – I miejsce Szwast Łukasz, Piekarnia „ANWIT” p. Ulanowskiego – Chorkówka – Nauczyciel – Elżbieta Jaracz
2007 styczeń – II miejsce Kasprzyk Łukasz, Piekarnia p. Sajdaków – Zręcin – Nauczyciel – Elżbieta Jaracz
2008 styczeń – I miejsce Niepokój Piotr, Piekarnia p. Frydrycha – Głowienka – Nauczyciel – Elżbieta Jaracz

 Komisja wojewódzkiego etapu w oparciu o regulamin i kryteria Turnieju, oprócz oceny uczestników i ustalenia miejsc na szczeblu wojewódzkim, typuje reprezentanta naszego województwa do zakwalifikowania przez Komitet Główny do udziału w finale ogólnopolskim we Wrocławiu.

foto3

Viwaldii odwzorowany w pieczywie

Ogólnopolskie finały Turnieju o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie PIEKARZ i CUKIERNIK corocznie we Wrocławiu organizują wspólnie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu. Organizatorzy powołują Komitet Główny Turnieju, który opracowuje regulamin Turnieju i ustala kryteria ocen dla szczebla wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego oraz kwalifikuje kandydatów zgłoszonych przez Komisje z poszczególnych województw do udziału w Turnieju, a na stronie internetowej szkoły ogłasza listę zakwalifikowanych.

foto4

To nie jest CHAŁA – to mistrzowski wyrób

Honor reprezentowania województwa podkarpackiego w finałach ogólnopolskich mieli krośnieńscy uczniowie:

  • w roku  2003 – Bęben Piotr
  • 2006 – Szwast Łukasz
  • 2008 – Niepokój Piotr

W 2003 roku wyróżnienie uzyskał Bęben Piotr – uczeń p. Sajdaków z piekarni w Zręcinie.

W bieżącym roku finał turnieju w zawodzie piekarz odbył się w dniach 07 –  09 kwietnia. Województwo podkarpackie godnie reprezentował Niepokój Piotr uczeń z Krosna. Zdobył on tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie PIEKARZ w 2008 roku. Uzyskał satysfakcję za trud ciężkiej pracy w okresie nauki rzemiosła oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach przygotowań do udziału w turnieju, a także potwierdził bardzo dobre szkolenie i przygotowanie do zawodu przez: mistrza piekarza – pana Janusza Frydrycha oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych w zakresie piekarstwa – panią Elżbietę Jaracz.

foto5

Szczęśliwa 13 – najlepsza w 2008 roku

Pani Elżbieta Jaracz – dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych – gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie, od wielu lat prowadzi zajęcia z teorii branży piekarskiej i cukierniczej. Jej wiedza, doświadczenie i wypracowane własne metody dydaktyczne owocują dobrymi efektami w szkoleniu teoretycznym. Uczniowie nie mają żadnych trudności w prawidłowym praktycznym korzystaniu z wiedzy uzyskanej na zajęciach teoretycznych, stąd ich praca w procesie wytwórczym różnego asortymentu pieczywa jest wysoko oceniana, co np. potwierdzają dobre wyniki egzaminów czeladniczych składanych przed komisją Izby Rzemieślniczej.

foto6

 Piotr Niepokój – uczeń piekarz – najlepszy w Polsce w 2008 roku

Pan Janusz Frydrych – członek krośnieńskiego Cechu, mistrz w zawodzie piekarz – (wychowany i nauczony zawodu przez swojego ojca, również piekarza z kilkudziesięcioletnim stażem zawodowym.) Do podjęcia samodzielnego wypiekania pieczywa we własnej piekarni ukierunkowany został przez swojego teścia – Zycha Tadeusza – również znanego krośnieńskiego mistrza piekarstwa. Od 1992 roku prowadzi własną nowo wybudowaną piekarnię w Głowience, w której wypieka wiele asortymentów smacznego i wysoko ocenianego pieczywa, sprzedawanego bezpośrednio w piekarni oraz w kilkudziesięciu sklepach Krosna i okolic. Zatrudnia wielu bardzo dobrych piekarzy, absolwentów szkół spożywczych i gastronomicznych, którzy stanowią dobre wzorce dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w tej piekarni. Pan Janusz Frydrych od wielu lat prowadzi praktyczną naukę z uczniami – pracownikami młodocianymi, współpracując z ZSP Nr 2 w Krośnie. Wyszkolił, (a wg starej rzemieślniczej tradycji mówi się „wyzwolił” na czeladników) kilkunastu piekarzy, z których kilku zatrudnił w swoim zakładzie. Ponieważ sam przeszedł trudną drogę nauki zawodu i sam praktycznie też pracuje jako piekarz, więc doskonale wie jak ciężka jest to praca i jak wiele wymaga wysiłku fizycznego oraz koncentracji umysłowej, aby wyroby były smaczne i dobrze przyjmowane przez konsumentów. Jest bardzo wymagający rzetelnej pracy pracowników i uczniów, ale szanuje ich wkład i dbałość o dobre imię firmy. Zaszczytny tytuł „Najlepszy Uczeń w Zawodzie PIEKARZ” w skali ogólnopolskiej, uzyskany w bieżącym roku przez Piotra Niepokoja – ucznia p. Frydrycha, potwierdza bardzo dobrą pracę szkoleniową, a także uwidacznia wieloasortymentową produkcję, na której uczeń mógł się wzorować oraz ćwiczyć wykonywanie eksponatów stanowiących „rzemieślniczą alegorię czterech pór roku” – czyli tematu pracy, którą najwyżej oceniono na wrocławskim Turnieju.

Środowisko krośnieńskich rzemieślników ma kilka świeżych powodów do zadowolenia:
2007 październik, Kielce – Staroń Daniel – Mistrz Polski Młodych Cukierników,
2008 styczeń, Krosno – Szmyd Joanna – najlepszy uczeń cukiernik w województwie,
2008 styczeń, Rzeszów – Niepokój Piotr – najlepszy uczeń piekarz w województwie
2008 lutym, Rzeszów – Jakieła Magdalena – II i Szwast Maria – III miejsce w konkursie fryzjerskim,
2008 kwiecień, Wrocław – Niepokój Piotr – najlepszy w Polsce uczeń w zawodzie piekarz,
2008 kwiecień, Krosno – Stasiowska Justyna – I i Munia Michał – II miejsce w konkursie tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer w województwie podkarpackim”.

foto7

Janusz Frydrych – piekarz – mistrz najlepszego ucznia Polsce w 2008 roku.

Zapewne zadowolenie osiągnięciami nie spowoduje, ze rzemieślnicy szkolący spoczną laurach. Zawsze przecież wyzwalają się nowe ambicje zawodowe wśród uczniów oraz ich mistrzów, a ponadto „od zawsze” rzemieślnicy krośnieńscy uznają kanon noblesse oblige  –  szlachectwo zobowiązuje…