Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa:

  • kursy bhp –

-szkolenia wstępne
-szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych
-szkolenia okresowe dla pracodawców i osób na stanowiskach kierowniczych

  • kurs pedagogiczny (80 godzin) dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy i wykładowców form pozaszkolnych,
  • kursy budowlane przygotowujące do egzaminu czeladniczego –

-murarz
-cieśla

  • kurs barmański
  • inne kursy zbiorowe lub indywidualne zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zgłoszenia przyjmowane są:
-bezpośrednio w biurze Cechu i Ośrodka – ul. Piłsudskiego 14 w Krośnie,
w godzinach 8.00 – 14.00 ;
-telefonicznie – 13 43 214 35;   504 118 448
-pocztą elektroniczną –    rzemioslo@cechkrosno.pl
lub – martamatelowska@wp.pl